Een fabel van Luc, week 17, 26 januari 2007.
Een fabel als vervolg op een opdracht op school.
Eindelijk zegt de raaf iets hij zegt: je krijgt die kas niet.
De vos wordt boos. Hij klimt in de boom.
En de raaf en de vos rennen met de raaf mee.
Ale dieren rennen hard weg voor de vos.
De raaf gaat over een grote rirvier de vos zwemt er door heen.
De raaf vliegt een kooi in.
De vos rent ook de kooi in.
Er staat een man. Hij ziet de vos.
De man pakt een bijl en de vos rent de schuur uit.
De vos is bang hij komt nooit meer bij de schuur.
De raaf is gelukkig.

Einde.
Enkele wijzigingen in de spelling aangebracht, tbv de leesbaarheid.